Please FOLLOW & LIKE our PAGE on:  

Apex Choir KENT EDUNJOBI – Ebenezeri (Mp3 Download, lyrics)

0
97
Apex Choir and KENT EDUNJOBI – Ebenezeri Mp3 Download (Lyrics, Video)

Apex Choir KENT EDUNJOBI – Ebenezeri Mp3 Download (Lyrics, Video)

Here is a gospel song “Ebenezeri” by the Award winning, well recognized Nigerian gospel song praise & worship group, Apex Choir.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

The Nigerian group of gospel artist “Apex Choir” are ministers and song writers too who has used their ministration to inspire a lot of lives internationally.

“Ebenezeri” is accessible for streaming and downloading by means of all major computerized outlets around the world, available everywhere now for download below.

Download Ebenezeri MP3 By Apex Choir (Lyrics, Video)

DOWNLOAD MP3

Apex Choir KENT EDUNJOBI – Ebenezeri Video

Apex Choir KENT EDUNJOBI – Ebenezeri Lyrics

Ebenezeri wa re oo
Nibi ti e ran wa lowo de
Ka’ma jo o kayo ka fogo folu

Ninu irinkerido mi laye, eh
Íwó lo bà mi sé
Àlubàríkà lówà mí rí
Èmi kó, isé ólórun ní
Èwu gbógbó ti mo là kójà
Ki mà isé àgbàràmi
Àtinudà ti mo di, lo njé ki dupé ore

Ebenezeri wa re oo
Nibi ti e ran wa lowo de
Ka’ma jo o kayo ka fogo folu

Also Download  Bethel Revival Choir – Selah (The Lord's Prayer) Mp3 Download (lyrics)

Ebenezeri wa re oo
Ema ma se ese
Kima nse nipa agbara
Oluwa loni imo ati oye

Ogo ti àyé rí ti wón pologo
Iré lo bà wà se
Orin halleluya, hossana lo gbénu wa kó

Ése ibi ti èti béré
Esé ibi tí ébà dé
Adupé oluwàà
Ibi ti emu wa looo
Ibasepe oluwaaaa
Koti wa niti wa ooo
Nibo la ba jasi ooo
Amo ni sé yin, àdupé àtun ope da

Tori wipe
Awo kan gbele kéke
Awon kan gbekele éshin
Awa ta gbekele ooo
Ibi tomu wa de, ibi ogo ni
Lase wi pe
Orin halleluya
Orin hosana ooo
Orin ebenezer
Hosana lo gbenu wa kan

Ekorin ebenezeri

Ebenezeri wa re oo
Nibi ti e ran wa lowo de
Ka’ma jo o kayo ka fogo folu

Ese ibi te ti beere

Ebenezeri wa re oo
Ema ma se ese
Kima nse nipa agbara
Oluwa loni imo ati oye

Ogo ti àyé rí ti wón pologo
Iré lo bà wà se
Orin halleluya, hossana lo gbénu wa kó

Oh oh oh oh
Ka pànu po Kàdupe
Ooooooooo
Kà korin ayo kà mó pé wà

Also Download  Lawrence Flowers & Intercession – I'm Yours (Mp3 Download, Lyrics)

Oh oh oh oh
Ka pànu po àdupe
Ooooooooo
Kà korin ayo kà mó pé wà

Tori pe
Agbón ígbé ibunkun àidiyé lé
To fi fun wa a a a
La nsé ndupe

Oh oh oh oh
Ka pànu po Kàdupe
Ooooooooo
Kà korin ayo kà mó pé wà

Oh oh oh oh
Ka pànu po Kàdupe
Ooooooooo
Kà korin ayo kà mó pé wà

Agbón ígbé ibunkun àidiyé lé
To fi fun wa a a a
La nsé ndupe

Moni
Agbón ígbé ibunkun àidiyé lé
To fi fun wa a a a
La nsé ndupe

Gbo gbo àye mí sóró ogo re
Tori abubu tàn oré
To se fun mi
Oh oh ah eh
La se ndupé

Ebenezeri wa re oo
Nibi ti e ran wa lowo de
Ka’ma jo o kayo ka fogo folu

Ebenezeri wa re oo
Ema ma se ese
Kima nse nipa agbara
Oluwa loni imo ati oye

Ogo ti àyé rí ti wón pologo
Iré lo bà wà se
Orin halleluya, hossana lo gbénu wa kan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here