Please FOLLOW & LIKE our PAGE on:  

Lyrics Tope Alabi – E Gbe Ga

0
1145
Lyrics Tope Alabi – E Gbe Ga

Lyrics E Gbe Ga By Tope Alabi

E gbe ga, E gbe ga oo, E ba mi gbe ga oo
E gbe ga, E gbe ga oo, E ba mi gbe ga oo
Oba to yi gbe aye mi pada
Eba mi gbe ga
Oun lo so ekun mi derin
Eba mi gbe ga oo

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

E gbe ga, E gbe ga oo, E ba mi gbe ga oo
E gbe ga, E gbe ga oo, E ba mi gbe ga oo
Oba to yi gbe aye mi pada
Eba mi gbe ga
Oun lo so ekun mi derin
Eba mi gbe ga oo
Bi mo ji lowuro, ma gbe ga
Owuro mi t’Oluwa ni
Olugbe ori mi soke ni

Losan ma yin Oluwa, ma gbe O ga
O fun mi lonje oojo o, ki febi pa mi
Toba dale ma yin o
Tori oun lolusoaguntan mi
Nigba kigba laye kaye
Ma gbe o ga
E gbe ga, E gbe ga oo, E ba mi gbe ga oo
E gbe ga, E gbe ga oo, E ba mi gbe ga oo
Oba to yi gbe aye mi pada
Eba mi gbe ga
Oun lo so ekun mi derin
Eba mi gbe ga oo

More Lyrics

Mo yin Oluwa oo, mo gbe o ga
Oba to so mi deni giga
To gbekun ose lenu mi
O fibukun ore ko mi lona
O fade wura de mi lo ri
O gba mi lowo ota

Gbi gbega Olorun mi
Ore to se laye mi akaikatan, ma gbe ga oo
E gbe ga, E gbe ga oo, E ba mi gbe ga oo
E gbe ga, E gbe ga oo, E ba mi gbe ga oo
Oba to yi gbe aye mi pada
Eba mi gbe ga
Oun lo so ekun mi derin

Also Download  Hillsong Worship – All Things Are Possible MP3 Download (Lyrics)

Eba mi gbe ga oo
E gbe ga, E gbe ga oo, E ba mi gbe ga oo
E gbe ga, E gbe ga oo, E ba mi gbe ga oo
Oba to yi gbe aye mi pada
Eba mi gbe ga
Oun lo so ekun mi derin
Eba mi gbe ga oo
Arabata ribiti Olódùmarè
Ọlọ́run àwọn ọlọ́run

Ma gbe ga ma gbé ga o baba o se
(Má gbé ga oo)
Ìwọ lọ lọrun tí ó lafiwe
Kò sí rú rẹ, láyè lọrun
Má gbé ga má gbé ga ó bàbà ó ṣe
(Magbe gaa ó)
Èmi ó ní sàì gbé ọ ga
Kò kuta ile, má gba ṣé mi ṣé
Má gbé ga má gbé ga ó baba ó se
(Má gbé ga ó)
Gbígbé ga ní o, ọba tó mọ yẹ irawo
Má gbé ga má gbé ga ó bàbà ó ṣe
Má gbé ga o

Ọrẹ elese tó yí lè ayé mi pada
To sọ mí dẹni ọtun
Má gbé ga Magbe ga ó bàbà ó ṣe
Má gbé ga o
Ìgbà mo ń bẹ láyé má yín ọ ó
Ọlọ́run ayọ’ mi ò
Má gbé ga Magbe ga ó bàbà ó ṣe
Má gbé ga o
Má yín ó títí Imi mi yóò fi pín
A lo ju bẹ ẹ lọọ
Má gbé ga Magbe ga ó bàbà ó ṣe
Má gbé ga o
Ọba tó sọ ẹkùn mi derin
Òun ló ní kín máà yoo
Má gbé ga Magbe ga ó bàbà ó ṣe
Má gbé ga o
Má gbé ga, Magbe ga, Magbe ga,
Ọlọ́run ayo mi oo
Má gbé ga Magbe ga ó bàbà ó ṣe
Má gbé ga o

Also Download  Don Moen – God Will Make A Way (Mp3 Download, lyrics)

E ó, e o, ẹyin Olúwa
E ó, e o, ẹyin Olúwa
Gbógbó àgbáyé tí tí ayé, tí tí ayé
Titi ayé é, má yín Olúwa
Gigiga nínú, ọlá ńlá Ọlọ’run Ọba
Tí tí ayé, má yín Olúwa
Titi ayé, títí ayé
Òpó mú lérò, ìwọ ni bàbá ẹ ṣé
Titi ayé, títí ayé
Titi ayé ẹ, má yín Olúwa
Kabiyesi mo gbósu ba
Ose ó bàbà
Oba titi aye oo, ose o
Ọlọ’run pípé ni o
A lai labawon

More Lyrics

Oba titi aye oo, ose o
Kari aye kari ola
Ọba tó ń bẹ nibi gbogbo
Oba titi aye oo, ose o
A rí ro àlá, àdììtú Olódùmarè
Oba titi aye oo, ose o
Alágbára ńlá ń lá
Omi tí ń mi le aye
Oba titi aye oo, ose o
A báni já, má je bí
A ń ké pe nibi, ọrọ ó ń su wọn
Oba titi aye oo, ose o
Àìkú, aisa, aidibaje, Ọlọ́run ti kí ṣe ènìyàn
Oba titi aye oo, ose o
Oyigiyigi ọba tí kì sún, Kìí de tó rún gbe
Oba titi aye oo, ose o
Òkúta ìdí gbó lu ni o, Ilé ìṣo agbára mi
Oba titi aye oo, ose o
Chineke idinma Imela oo

Oba titi aye oo, ose o
Abasi so so o, Abasi amanamo
Momiri maku abo o, wame e
Oba titi aye oo, ose o
Almasiu séríkí ngigi, nagode yesu
Oba titi aye oo, ose o
Asa agbara kiki da agbara
Owo nla arogun má ti di ooo
Oba ńláńlá ńlá
To lo kanrin kese to lo kan rinnnnn
Keeeeeese

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here